Site news

Admin CIU 'ın resmi
Uzaktan Eğitim Derslerine Erişim Bilgileri/Distance Education Course Access
yazan Admin CIU - 14 October 2019, Monday, 15:25
 

Sevgili öğrenciler, uzaktan eğitim derslerine erişim için gerekli olan bilgileri ekteki dosyada bulabilirsiniz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear students, you can find information about accessing distance education courses in the attached file.

Admin CIU 'ın resmi
Hoşgeldiniz!
yazan Admin CIU - 4 February 2016, Thursday, 11:40
 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Portalına hoşgeldiniz. Bu portala giriş yapmak için size üniversite tarafından verilen giriş bilgilerini kullanmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra derslerinizi görüntüleyebilecek ve öğretim üyelerine ulaşabileceksiniz.

Başarılar...

 


Mevcut dersler

Sadece deneme amaçlıdır.

Bu derste 19. yy. sonu ve 20. yy başlarında Dünyanın içinde bulunduğu durum, Osmanlının yıkılışı, devletlerin Osmanlı topraklarına karşı niyetleri, I. DÜnya Savaşı'nın sonuçları, Mustafa Kemal'in bireysel girişimleri, Samsuna çıkışı, Meclisin Ankara'da toplanması, Milli Mücadeleyi başlatması, Yunanlıların İzmir bölgesini işgali, Fransızların ve İngilizlerin Güney Doğu Anadolu'da kimi bölgeleri işgalleri; Türk halkının bu işgallere karşı çeşitli biçimlerde karşı çıkmaları; Msutafa Kemal'in yeni bir ordu kurması, Batı Anadolu'da düzenli ordunun harekatları, I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz Savaşı; yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, yeni Türkiyede devrimlerin yapılması, eğitim alanında yapılanlar, adli alanda yapılanlar, ölçü sistmelerinde yapılanlar, günlük hayata dair yaılanlar, bilim ve kültür alanında yapılanlar; Mustafa Kemalden sonra Türkiye Cumhuriyeti, II. Dünya Savaş ve savaştan sonraki Dünyadaki gelişmeler. Çok partili hayata geçiş.

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

This course provides orientation to modern Turkish language for foreign students who wish to communicate in this language for their needs. It mainly focuses on basic grammar and sentence structure forms in Turkish. The required grammar and vocabulary will be developed through exercising everyday situations in various contexts.